Designed by JB  © 2014

Sunday, 21 January 1900 00:00

Dzisiaj jest

DORADZTWO W HANDLU ZAGRANICZNYM

OFERTA DORADZTWA W HANDLU ZAGRANICZNYM

Jeżeli Państwa Firma ma jakiekolwiek problemy, trudności, pytania, wątpliwości, niejasności, niewystarczającą znajomość języków obcych w ramach prowadzonej działalności w handlu zagranicznym lub przy zamierzeniach eksportowych bądź importowych, to gotowa jestem Państwu pomóc, a w szczególności:
 • przygotować zapytanie ofertowe, kompletną ofertę lub list intencyjny dla klienta zagranicznego
 • przeprowadzić negocjacje kontraktowe z partnerem zagranicznym w kraju i za granicą
 • sporządzić umowę z kontrahentem z uwzględnieniem wszystkich klauzul zabezpieczających interesy Państwa Firmy
 • zaopiniować projekty kontraktów i innych dokumentów przedstawionych przez partnera zagranicznego
 • przetłumaczyć wszelką korespondencję i dokumenty handlowe, prawne, płatnicze
 • prowadzić w Państwa imieniu rozmowy i korespondencję z klientem zagranicznym
 • doradzić profesjonalnie w sprawach:
  - celnych (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna)
  - spedycyjnych (wybór bazy dostawy i formy transportu)
  - ubezpieczeniowych (ubezpieczenie towaru i należności)
  - płatności zagranicznych (akredytywy, gwarancje bankowe, inkaso)
  - podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w UE
 • przeprowadzić działania dla wyegzekwowania należności dewizowych
 • opracować materiały reklamowe w językach obcych
 • przeprowadzić szkolenie na temat handlu zagranicznego lub jego wybranych dziedzin
 • podjąć kompleksową obsługę transakcji (od oferty do zakończenia rozliczeń) zarówno
  wewnątrzwspólnotowej w ramach Unii Europejskiej, jak i z krajami trzecimi
 • dokonać interpretacji przepisów związanych z handlem zagranicznym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • zrealizować inne Państwa potrzeby w zakresie takich dziedzin i zagadnień, jak: handel zagraniczny, eksport, import, umowy handlowe, kontrakt eksportowy, kontrakt importowy, tłumaczenia handlowe, doradztwo handlowe, konsulting eksport, konsulting import.

OFERTA DORADZTWA W HANDLU ZAGRANICZNYM